Kontakt

Grad Otok

Trg Kralja Tomislava 6/A
32 252 Otok
E-mail: zazeli.gradotok@gmail.com

Voditeljica projekta:
Biljana Jelinić
Tel: 032/373-352

Pomoćnik voditelja projekta:
Agneza Novoselac
Mob: 091/621-0682

Administrator:
Marija Vuković
Mob: 091/621-0681