Uspješno završio projekt „Želim raditi želim pomoći“

1. lipnja 2020. godine službeno je završio projekt „Želim raditi-želim pomoći“ koji je trajao 30 mjeseci. Nositelj projekta bio je grad Otok, partneri na projektu su Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Vinkovci, Centar za socijalnu skrb Vinkovci i udruga „Hrvatska žena Otok“. Vrijednost projekta je bila 6.357.323,31 kuna koji je u 100% iznosu financiran iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali u programskom razdoblju 2014.-2020. Ovim projektom je bilo zaposleno 45 teško zapošljivih žena i tri osobe na samoj provedbi projekta.

Cilj projekta je poboljšati pristup zapošljavanju i tržištu rada žena pripadnica ranjivih skupina na području grada Otoka, te omogućiti dodatno obrazovanje, odnosno osposobljavanje, povećati socijalnu uključenost i kvalitetu života starijih osoba, osoba u nepovoljnom položaju, te osoba sa invaliditetom u čemu smo i uspjeli. Radom u sklopu ovog projekta žene su stekle dodatna znanja i vještine te postale konkurentnije na tržištu rada.

Krajnji korisnici su bile osobe starije životne dobi, osobe u nepovoljnom položaju i
osobe sa invaliditetom koje su dobivale pomoć i podršku u vlastitom domu.

Korisnicima se pružala pomoć u dostavi namirnica, pripremi obroka u kućanstvima korisnika, pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora, pomoć u socijalnoj integraciji, posredovanje u ostvarenju raznih prava, dostava lijekova, dostava pomagala i sl., pružanje psihosocijalne podrške korisnicima kroz razgovore i druženje, uključivanje u društvo te pratanja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima.

Projekt se pokazao uspješnim i dobro prihvaćen u lokalnoj zajednici. Gradonačelnik grada Otoka Josip Šarić je zadovoljan rezultatom uspješne provedbe projekta, a zbog velike zainteresiranosti korisnika i nezaposlenih žena Grad Otok u suradnji s Otočkom razvojnom agencijom na inicijativu gradonačelnika pripremio je i prijavio novi projekt pod nazivom „Želim raditi-želim pomoći-faza II“. Vrijednost projekta je 4.990.000,00 kuna te ukoliko bude odobren zaposliti će 55 teško zapošljivih žena koje će pružit pomoć i potporu 330 korisnika starije životne dobi te će tako Grad Otok nastaviti brigu o svojim građanima.

Objava članka u Vinkovačkom listu Program „Zaželi“ u Gradu Otoku

Projekt „Želim raditi – želim pomoći“ ulazi u završnu fazu svoje provedbe. Započeo je 1. prosinca 2017. godine potpisivanjem ugovora dodjeli bespovratnih sredstava  koji se financiraju u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. iz sredstava Europskog socijalnog fonda. Samim potpisivanjem započela je i provedba projekta, a trajat će 30 mjeseci, odnosno do lipnja 2020. godine.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 6.357.323,31 kn, a financira ga Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u 100% iznosu.

U sklopu projekta „Želim raditi – želim pomoći“  zaposleno je 45 žena u nepovoljnom položaju na tržištu rada s naglaskom na starije od 50 godina. Jedan od važnih ciljeva projekta je i osposobljavanje žena, pripadnica ranjivih skupina društva na području grada Otoka. Sukladno tome 25 zaposlenih žena osposobljavalo se za Njegovateljicu kako bi bile konkurentnije na tržištu rada.

Grad Otok kao nositelj projekta kroz svoj rad veliku pozornost poklanja brizi o najranjivijim skupinama društva.

Kroz projekt zaposlene žene se brinu o 225 korisnika. One obilaze korisnike na području Otoka i Komletinaca.  Svaka zaposlena žena ima bicikli koji joj olakšava odlazak od korisnika do korisnika.

 Korisnici su osobe starije životne dobi, osobe u nepovoljnom položaju ili osobe s invaliditetom. Svaki mjesec uz paket higijenskih potrepština, korisnici dobivaju pomoć kroz dostavu namirnica, pomoć i podršku u obavljanju svakodnevnih aktivnosti,  pomoć u pripremi obroka, kroz brigu o higijeni i osobnom izgledu,  pratnju kod doktora, dostavu lijekova, pružanje psihosocijalne pomoći kroz razgovor i druženje koje je njima iznimno bitno, nećemo pretjerati ako kažemo da im  je to najvažnije.